بیمه و بارنامه

باربری تهران بار و اثاث را بیمه می کند

بیمه بارنامه باربری تهران بار و اثاث شما را بیمه می کند

و در صورت به روز هرگونه خسارت

و زیان به بار و اثاث مشتری هزینه ان به

طور کامل پرداخت می شود

 

بیمه و بارنامه

هر چند هزینه بیمه و بارنامه نا چیز می باشد

ولی گاهی اوقات مقدار هزینه بیمه

به دلیل با ارزش بودن بار و اثاث مقدار هزینه بیمه

بالا می رود که در این اوقات هزینه ان

که ناچیز می باشد از مشتری گرفته می شود

هرچند هزینه بیمه و بارنامه حمل و نقل درون

شهری با باربری بین شهری و شهرستان ها

 

باربری تهران

 

فرق می کند و این یکی از قوانین

این بیمه و بارنامه می باشد

باربری تهران در طول دوران خدمت خود هیچ

گونه خسارت و زیانی به بار و اثاث 

مشتری نزده است به جزئ یک بار که هزینه ان

به طور کامل پرداخت شده است

و توانستیم رضایت مشتری را جلب کنیم

پس از بابت بیمه شدن بار و اثاث خود نگران

نباشید چون ما بار و اثاث شما را 

بیمه  می کنیم

بیمه و بارنامه معتبر دولتی

باربری ما سعی دارد که بار و اثاث را از جاهای

معتبر و با سابقه درخشان بیمه کند

و باربری ما بیمه های معتبر دولتی را که خود

دولت نیز قبول دارد استفاده می کند

بیمه معتبر دولتی را از ما بخواهید

اکثر باربری ها بیمه های دارند که اگر خسارت وارد شده

هزینه ش از مفدار معینی بالا تر باشد

بیمه ان ها هزینه ان را نمی پردازد

ولی بیمه باربری ما به گونه ای است که مقدار معینی

برای هزینه خسارت ندارد و هر چند هزینه خسارت 

باشد تمام هزینه ان را پرداخت می کند 

هر چند باربری ما دارای کارگرانی با

تجربه و حرفه ای و متخصص

در زمینه حمل و جابه جایی بار و اثاث منزل می باشد و تا به

حال به غیر از یک مورد خسارت هیچ گونه خسارت و زیان

به بار و اثاث مشتری زده نشده است

همچنین باربری ما دارای رانندگانی با بیش از چند سال تجربه

  درخشان ر زمینه رانندگی به طور صحیح و درست

به گونه ای که بار و اثاث مشتری در کانتین اسیب نبیند

همچنین متخصص در رانندگی در جاده ها

به گونه ای که باربری ما تا به حال هیچ گونه مورد

تصادف در جاده ها نداشته است

در بسته بندی حرفه ای اثاث منزل در صورت به روز هرگونه

خسارت و زیان هزینه ان پرداخت می شود

تماس با ما