اتوبار شهرک نفت

باربری تهران

اتوبار شهرک نفت اتوبار شهرک نفت تلفن های تماس: ۲۲۱۹۶۰۶۷ ۲۲۱۹۳۰۶۲ ۰۹۱۲۷۱۹۳۳۱۸ کامیون های مخصوص کامیون های بزرگ سایز حمل و نقل و جابه جایی هرگونه بار و اثاث با کامیون های ویژه و مخصوص شرکت     به همراه کانتین های ویژه کانتین های مسقف و فلزی و دوران دور موکت  کاری شده به

Read More