باربری کردستان

باربری کردستان باربری کردستان تلفن تماس: ۰۹۱۲۷۱۹۳۳۱۸ حمل و نقل در کردستان کامیون های عالی و ویژه حمل و جابه جایی هرگونه بار و اثاث با کامیون های عالی و ویژه و مخصوص حمل و نقل و جابه جایی بار و اثاث کامیون هایی با کانتین های بزرگ سایز و عالی کامیون هایی با کانتین

Read More